قرارداد اجاره

اگر قرارداد اجاره دریافت می کنید، باید قبل از امضای آن، آن را به دقت مطالعه کنید. اگر چیزی را متوجه نشدید، کمک بخواهید!

وقتی قراردادی را امضا کردید، باید به آن پایبند باشید.

مطالب موجود در این سایت

موارد مهم در قرارداد اجاره

در صورت دریافت قرارداد اجاره، باید قبل از امضای آن، آن را به دقت مطالعه کنید. اگر چیزی را متوجه نشدید، بهتر است به دنبال کمک باشید.

موارد مهم زیادی در قرارداد اجاره نوشته می شوند:

 • نام همه مستاجرین (
  Namen aller Mietparteien
  )، اگر دو نفر به عنوان مستأجر ثبت نام کرده باشند، هر دو باید هنگام نقل مکان کردن، فسخ قرارداد را نیز امضا کنند.
 • آدرس آپارتمان، موقعیت و متراژ
 • شروع اجاره و مدت زمان (
  Mietbeginn und Dauer
  )، قرارداد اجاره با یک پایان دوره ی اجاره ی مشخص، تنها در صورت ارائه دلیل امکان پذیر است. این فقط برای استفاده شخصی، نیازهای عملیاتی، تبدیل یا تعمیر امکان پذیر است.
  در صورتی که معافیت از فسخ توافق شده باشد، هر دو طرف قرارداد می توانند زودتر بر طبق یک زمان توافق شده، قرارداد را فسخ کنند.
 • مبلغ اجاره و هزینه های جانبی
  Höhe der Miete und Nebenkosten
  اجاره ثابت یا اجاره شاخص یا درجه بندی شده را می توان در قرارداد اجاره توافق کرد. در دو مورد آخر، اجاره بها بسته به توافق به طور مرتب افزایش می یابد.
 • مبلغ ودیعه (
  Höhe der Kaution
  ) حداکثرتا میزان 3 اجاره ماهانه می تواند به عنوان تضمین برای صاحبخانه توافق شود.
 • اجاره فرعی (
  Untervermietung)
  ، ممکن است برای اجاره آپارتمان به شخص دیگری ممنوع باشد.
 • نگه داشتن حیوانات (
  Tierhaltung
  )، اگر نگهداری از حیوانات ممنوع است، طرف اجاره دهنده می تواند قرارداد اجاره را فسخ کند اگر طرف اجاره کننده صاحب گربه یا سگ باشد.
 • تعمیرات زیباسازی (Schönheitsreparaturen
  )، مستاجرین تنها در صورتی باید این کار را انجام دهند (مخصوصاً رنگ آمیزی دیوارها) در صورتی که آپارتمان هنگام نقل مکان بازسازی شده باشد. برخی از توافقات در این زمینه ممکن است از نظر قانونی نادرست و بی اعتبار باشد. تعمیرات جزئی تا سقف 100 یورو در طول مدت اجاره باید توسط مستاجرین انجام شود.
 • قوانین خانه و سایرتوافق ها (
  Hausordnung und andere Vereinbarungen
  )، به بخش «همسایگی و زندگی مشترک» “Nachbarschaft & Zusammenleben” مراجعه کنید.

مهلت قانونی فسخ قرارداد، 3 ماه تا پایان ماه مورد نظرمی باشد. درخواست فسخ، باید حداکثر تا سومین روز کاری توسط صاحبخانه دریافت شود.

طرف اجاره دهنده مجبور نیست مستاجران جدید پیشنهادی را بپذیرد و می تواند بر مهلت فسخ 3 ماهه اصرار کند.