کارآموزی

با یک دوره کارآموزی می توانید تجربه کسب کنید و یک شغل را امتحان کنید. شما میبینید، که چه وظایفی باید در کار انجام شود و می توانید با شرکت آشنا شوید. می توانید در ارتباط با کارمندان، زبان آلمانی خود را بهبود ببخشید. برای بسیاری از شرکت‌ها، وقتی که شغلی را پیشنهاد می‌کنند، کارآموزی یک مزیت مهم است. مهم این است که همیشه سر وقت باشید و کارتان را خوب انجام دهید.

در رزومه خود می توانید جایی که قبلا کارآموزی کرده اید را بنویسید.

همچنین بعد ازیک دوره ی کارآموزی کامل، درخواست گواهی کنید.

مطالب موجود در این سایت

جستجوی کارآموزی

در بیشتر موارد با دوره کارآموزی هیچ درآمدی کسب نخواهید کرد. به هر حال قراردادی منعقد می شود تا مشخص شود شما چه حقوق و تعهداتی دارید.

مکان های زیر می توانند برای جستجو، به شما کمک کنند:

آژانس کاریابی

Stadt Bamberg

در وب سایت شهر بامبرگ یک لیست کلی از موقعیت های کارآموزی خالی برای پناهندگان وجود دارد:

جستجوی آنلاین

سازمان کارآموزی آنلاین، برای دانش آموزان از انواع مدارس در بایرن:

دسترسی آسان به دوره های آموزش یا کارآموزی رایگان در بیش از 130 شغل فنی:

Praktikumsbörse der IHK: