سکونت داشتن

داشتن خانه شخصی برای همه بسیار مهم است. اما پیدا کردن یک آپارتمان در بامبرگ و مناطق اطراف آن اغلب زمان زیادی می برد.

وقتی یک آپارتمان می گیرید، کاغذهای (فرم های) زیادی برای پر کردن وجود دارد. کارهای زیادی قبل و بعد از اسباب کشی وجود دارد. در اینجا اطلاعات زیادی در مورد این موضوع پیدا خواهید کرد – همچنین در مورد آنچه در یک خانه برای یک همزیستی خوب مهم است.

اگر مشکلاتی وجود دارد، مهم است که ترتیب آنها را بدهید. همچنین می توانید اطلاعاتی در این مورد، در اینجا بیابید.

ساکن شدن به وسیله ی "Freund statt fremd"

Freund statt Fremd به پناهندگان در شهر بامبرگ و مناطق اطراف، کمک می کند تا مکانی برای زندگی پیدا کنند. به مشاوره های دیجیتال بیایید و ما در مورد برنامه ها به شما کمک خواهیم کرد! تاریخ ها را می توانید در قسمت "رویدادها" (Veranstaltungen) بیابید.
اگر در مورد سکونت خود سوالی دارید، لطفاً به آدرس زیر بنویسید: