خوداشتغالی

اگر می خواهید مغازه خود را باز کنید، باید موارد زیادی را در نظر بگیرید. قبل از اینکه خوداشتغال شوید باید به سوالات حقوقی مهم پاسخ داده شود.

مطالب موجود در این سایت

شرکت خود شخص

کسی که می خواهد کسب و کار خود را راه اندازی کند، باید موارد زیادی را در نظر بگیرد:

  • آیا افرادی هستند که به آنچه که من عرضه می کنم ( پیشنهاد می کنم ) ، نیاز دارند؟
  • از نظر حقوقی چه مواردی را باید در نظر گرفت؟
  • کدام مالیات ها باید پرداخت شود؟
  • کدام درخواست ها باید ارسال شوند؟
  • چه مدارک، ثبت نام ها و مجوزهایی لازم است؟
  • چه بیمه هایی مورد نیاز است؟
  • یک طرح تجاری باید تنظیم شود
  • آیا می توانم کمک مالی دریافت کنم؟
  • چه اندازه دارای ریسک (خطر) است ؟

برای موفقیت شرکت شما باید خیلی چیزها توضیح داده شود و الزامات قانونی رعایت شود!

مکان هایی وجود دارند که به بنیانگذاران در تأسیس شرکت خود، مشاوره می دهند وآنها را حمایت می کنند. آنها در مورد آماده سازی کمک می کنند و مشاوره می دهند، تا چیزی را فراموش نکنید.

کمک برای راه اندازی کسب و کار

در اینجا اطلاعات و آدرس های مهمی را خواهید یافت: